Rezervuari Chalsen

Vendndodhja: Mongolia e brendshme, Kinë

Emri i Projektit:Rezervuari Chaersen

Sistemi i kallëpeve:Kallep me trarë druri;Sistemi i ngjitjes;Sistemi mbështetës i skelave


Koha e postimit: 16 Prill 2021